Zásady zpracování osobních údajů

Plně respektujeme právo na soukromí každého návštěvníka, uživatele a zákazníka, a proto pečlivě nakládáme s osobními údaji, které nám poskytnete.

Správcem osobních údajů je:

Název subjektu: AUTOSERVIS KOLÍČEK s.r.o.
Spisová značka: C 23490 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Sídlo: Pelhřimovská 3035, 390 02 Tábor
IČ: 038 01 489
DIČ: CZ 038 01 489
ID datové schránky: fxg8rg
Telefon: +420 381 290 033
Email: autoservis@autoservistabor.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme jen osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro níže uvedené účely.

Návštěva webu

Pro sledování návštěvnosti webu a jeho zlepšování používáme na webu službu Google Analytics a s tím spojené cookies. Zpracovatelem osobních údajů je v tomto případě společnost Google. Dále používáme pouze cookies pro zajištění technického provozu webu, které jsou anonymní.

Tyto údaje zpracováváme na základě právního titulu Oprávněný zájem.

Dobu expirace (uložení) a další informace najdete na stránce Informace o použití cookies.

Vaše práva

Veškeré osobní údaje pečlivě zpracováváme a ukládáme, proto nás neváhejte kontaktovat v případě jakýchkoliv dotazů a požadavků týkajících se vašich osobních údajů.

Máte tato práva:

Závěrečné prohlášení

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k vašim osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.